Jak reklamovat konkrétní díl ?

Reklamace kompresoru klimatizace

Pro úspěšné reklamamování kompresoru klimatizace je vyžadováno, aby byla s reklamovaným kompresorem dodána kopie dokladu za opravu se spoupisem provedené práce a že výměna kompresoru klimatizace byla provedena následujícím způsobem:

· byla provedena výměna vysoušeče !!!

· byla provedena výměna všech použitých částí (expanzní tryska, expanzní ventil atd.) !!!

· bylo provedeno vypláchnutí systému/ vyčištění všech částí, které nebyly vyměněny, aby nedošlo k poškození nového kompresoru !!!

· bylo doplněno odpovídající množství předepsaného oleje !!!

Někdy bývá kompresor dodán bez oleje. V takovém případě je před instalací nutné doplnit chybějící množství. Opravy systému klimatizace může provádět pouze osoba k tomu proškolená a musí postupovat dle pokynů výrobce vozidla.

Pokud nemůžete kompresor vrátit zazátkovaný (pro posouzení zbytkového oleje), je nutné provést kontrolu množství a typu oleje a tyto informace doložit.

V případě reklamace musí být veškeré procesy spojené s výměnou kompresoru (součásti, práce) zdokumentovány na konečném dokladu, který je nutné doložit.

Bez doložení těchto podkladů bude reklamace automaticky zamítnuta.

 

Filtr pevných částic (DPF filtr)

pro úspěšnou reklamaci DPF filtru je nutné doložit následující:

· výpis z diagnostiky

· kopii velkého technického průkazu vozu, kde bylo DPF použito

· informace o montáži DPF (adresa servisu, datum montáže a demontáže, stav km při montáži a při demontáži

· všechny doklady a faktury

Později dodané podklady již není možné zúčtovat. Bez výše uvedených podkladů není možné posoudit oprávněnost reklamace.

Bez doložení těchto podkladů bude reklamace automaticky zamítnuta.

 

Elektrické součásti (váhy vzduchu, snímače,lambda sondy,čidla apod.)

V případě závady na elektrických součástech vozidla je nutné vždy přiložit kopii velkého technického průkazu a výpis chybových hlášek z diagnostiky. Výpis z diagnostiky je požadován na veškeré elektronické díly (váhy vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, atd).

 

Bez doložení těchto podkladů bude reklamace automaticky zamítnuta.