Jak správně vracet díly se zálohou ?

POŽADAVKY PRO VRATNÉ DÍLY

Nárok na vrácení vratné zálohy vzniká vrácením identického vratného dílu, který byl zakoupen v originálním balení a v odpovídajícím stavu.

1) Každý vratný díl TRW je dodáván s červeným identifikačním štítkem TRW. Tento štítek by měl být připevněn k tělu vraceného vratného dílu s kompletně vyplněnými identifikačními údaji. Pokud došlo ke ztrátě tohoto štítku, je možné jej nahradit např. kusem kartonu a popsat jej příslušnými údaji.

2) Všechny vracené díly musí být neporušené, v souladu s katalogovými ilustracemi a musí obsahovat stejné komponenty jako u zakoupeného vratného dílu TRW.

3) U vracených dílů nesmí být poškozen žádný z jeho komponent. Zejména se jedná o spojovací trubky, hadičky, upevňovací body, elektrické kabely a konektory.

4) U vraceného dílu je nutné vypustit olej a pečlivě na něj umístit všechny kryty, těsnicí víčka na drážky, závity a konektory kabelů.

5) Vracené jednotky s poškozenými závity, řemenicemi, hřídelemi, vnitřními kuličkovými pouzdry, držáky, elektrickými kabely a konektory nebudou k vrácení přijaty

6)Vratný díl se vrací vždy v původním balení!!!Pokud dojde ke ztrátě původního balení, zaniká tímto jakýkoliv nárok na vrácení zálohy!!!

 

Další podmínky, za kterých vratnou část nelze vrátit

· poškozené díly, jejichž poškození vzniklo neodborným zacházením

· díly, které vykazují poškození způsobené neodborným zabalením

· díly s poškozenými těsnicími plochami

· upravené díly

 · díly z havárií a násilných demontáží

· díly, které neodpovídají typu

· nekompletní díly

· silně zkorodované díly

 

Autodíly, kterých se týká vratná záloha:

 

Alternátory - Bosch,Valeo,DRI,Hella(ne Value Fit)

Brzdové třmeny - Bosch,Hella,Brembo,NK,TRW(se znakem E v kódu výrobku)DRI,BUDWEG,

Kompresory klimatizace - DRI

Startéry - Bosch,Hella (ne Value Fit),DRI,Valeo

Vstřikovače - Bosch

Vstřikovací čerpadla - Bosch

 

Částka zálohy Vám bude sdělena na telefonický nebo emailový dotaz. 

 

Zálohy se budou vyplácet až po posouzení dílu !!!